GDPR (General Data Protection Regulation)

Ting Hockey har lång erfarenhet av att lagra och hantera våra kunders data och information. Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt.
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige den 25 maj 2018. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter skärps.
Dina personuppgifter använder vi för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av våra produkter vill ha.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn, adress, telefonnummer eller mail-adress. Vilka uppgifter som vi ber om beror på vilken tjänst du använder. Personuppgifter kan vi få direkt från dig när vi skapar order eller du gör ett köp på plats hos oss.
Vi kan även hämta uppgifter från externa källor, som till exempel kreditupplysningsföretag och Folkbokföringsregistret, samt genom cookies på vår webbsida. Dina personuppgifter hjälper oss att hjälpa dig. De uppgifter som vi inhämtar används för att ge dig produkter och tjänster som du begärt och se till att  du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda dem. Personuppgifter är nyckeln till att vi ska kunna ge dig personliga erbjudanden, tips och råd och för att bättre förstå vilken service du vill ha och hur du vill att  vi kommunicerar med dig. Vi kan också använda personuppgifter för att förbättra våra produkter och vår kvalitet genom att göra kundundersökningar och marknadsanalyser. För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartners som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt. Vi kan också dela uppgifter till exempelvis  myndigheter, kreditupplysningsinstitut, parter i betalningssystem och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Dina rättigheter
Du har rätt att  få veta hur dina personuppgifter behandlas av Ting Hockey och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att ändra dina uppgifter.
Fråga oss gärna. Om du har funderingar kring denna integritet, vill ställa en fråga eller framföra klagomål, tveka inte att kontakta oss på det sätt  som passar dig bäst. Vi uppskattar din åsikt.

Ting Hockey värnar din integritet
Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Ting Hockey. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

* Få en kopia av dina personuppgifter
* Rätta och radera dina personuppgifter
* Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Läs mer om vad som gäller här:
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/allmanna-fragor/

Din integritet värnas
Din integritet är viktig för oss på Ting Hockey och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.
Följande principer gäller när Ting Hockey hanterar dina personuppgifter:
* Din integritet respekteras och värnas
* Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
* Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt
* Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för
* För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
* Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs
* Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES
* Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du blir kund, under tiden du är kund och om du väljer att avsluta din kontakt med Ting Hockey.
Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.
Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

Hur dina personuppgifter behandlas
Även om du inte är kund kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring. Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post, sms eller e-mail. Vi kan också ringa till dig.

Hur tackar man nej till marknadsföring?
Ting Hockey är enligt branschregler skyldiga att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att avprenumerera skickade nyhetsbrev eller kontakta oss och be om hjälp med att lägga in en spärr.
Varför behandlas dina personuppgifter innan du är kund?
Dina uppgifter behandlas för att du ska kunna nås av vår marknadsföring via post, e-post, sms eller via telefon. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta.
Har vi rätt att behandla dina personuppgifter innan du är kund?
Likt andra företag, har Ting Hockey ett intresse av att marknadsföra produkter och tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.
Vi har ett intresse av att marknadsföra Ting Hockey och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra oss gör vi det med stöd av, vad lagen kallar för, en intresseavvägning.
När du är kund
Kund blir man när man gör ett köp hos oss. Detta kan man göra på olika sätt, till exempel via besök i butik, via vår web-butik, via telefonkontakt eller om vi besöker något kundevenemang. När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att vi ska ta rätt betalt av dig och för att kunna leverera beställda produkter.
När du är kund vill vi vara säkra på att du upplever Ting Hockey som en seriös aktör där du som kund är i fokus. Därför vill vi ha möjlighet att kontakta dig.
Vilka personuppgifter behandlas när du är kund?
När du är kund kan ditt namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, betalinformation, köphistorik, levererade produkter och fakturainformation behandlas.
Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas främst för att hantera våra affärer tillsammans. Detta gör vi för att hålla vad vi lovat när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal). Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt och leverera beställda produkter.
De personuppgifter som används vid sådana aktiviteter som beskrivs ovan är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss och är inte av känslig natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig och att se till att du är nöjd.
Vem samlas personuppgifterna in från?
Personuppgifterna samlas in direkt från dig när du blev kund eller när du kontaktar oss på annat sätt.
Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.
Vem delas personuppgifterna med?
Dina personuppgifter kan delas med samarbetspartners såsom betalningstjänsten Klarna, våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av vårt IT-system som vi behöver för vår verksamhet.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund hos oss och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför ett fåtal av dina personuppgifter i upp till 24 månader efter att du inte längre är kund.
De uppgifter som sparas längst är sådan data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.
För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

När dina personuppgifter behandlas av Ting Hockey har du följande rättigheter

* Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
* Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta genom att kontakta vår kundservice.
* Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
* Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du samtyckt.

Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0477-190 58 (vardagar 10-18) eller e-post. Eller skicka ett brev till: Ting Hockey / Eurovic AB, Kanotleden 1, 362 32  TINGSRYD, märk kuvertet ”Personuppgifter”.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Datainspektionen (som snart byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.